Eftersom nuvarande byggnader nu är kända för att vara höga utsläpp av kol i atmosfären, läggs ökande kontroller på byggnader och tillhörande teknik för att minska utsläppen, öka energieffektiviteten & utnyttja förnybara energikällor. Förnybara energikällor kan utvecklas inom den föreslagna byggnaden eller via lokala eller nationella förnybara energikällor. Som en följd av detta är arkitekten skyldig att hålla sig ajour med dagens regler som ständigt stramar. Några nya utvecklingar uppvisar extremt låg energianvändning. Arkitekten är emellertid också alltmer skyldig att tillhandahålla initiativ i större miljö, till exempel att tillhandahålla låg energi-transport, naturlig dagsljus istället för konstgjord belysning, naturlig ventilation i stället för luftkonditionering, föroreningar & avfallshantering, användning av återvunnet Material och anställning av material som lätt kan återvinnas i framtiden.